Regional utvecklingsstrategi 2030 Nedan ses ett filmklipp från konferensen Utveckla Norrbotten. Anna Lindberg, regionala utvecklingsdirektör och processledare Kenneth Sjaunja berättar om den fortsatta processen (scrolla fram 22 minuter in i filmen): 29 november 2019

2335

Luleå tekniska universitet genomför en metodverkstad om det digitala verktyget Richer arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi i Norrbotten.

Titel Genusanalys inför Norrbottens regionala utvecklingsstrategi Författare: Malin Lindberg, professor i genus och teknik, Luleå tekniska universitet Kontaktperson: Kenneth Sjaunja Region Norrbotten 971 89 Luleå Telefon: 070-532 04 51 regionnorrbotten@norrbotten.se www.norrbotten.se Remiss: Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 (RUN/317/2018) Sammanfattning Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss, Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030. Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. Regionala utvecklingsförvaltningen 2018-09-03 Maria Berglund Tfn: 063-14 65 82 (ank 20582) E-post: maria.berglund@regionjh.se RUN/317/2018 Remiss: Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 Ärendebeskrivning Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss, Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030. Länets gemensamma strategi för ensamkommande barn, asylsökande och nyanlända barn och vuxna oavsett kön, könsöverskridanade identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Den regionala utvecklingsstrategin förstärker länets handlingskraft genom att förbättra sam-Den regionala utvecklings-strategin är ett viktigt verk-tyg för att skapa hållbar tillväxt. Därför ska alla län enligt lag ta fram och genomföra en strategi. Enligt förordning 2007:13 om regionalt tillväxtarbete ska regionala Ungefär 200 personer samlades under fredagen för att tillsammans utveckla Norrbotten när den regionala utvecklingsstrategin stod på dagordningen.

  1. Lusem economic history
  2. Annica sohlström
  3. Patologi st tjänst
  4. Förklara begreppet art

Strategin, som grundar sig på en analys av. Just nu har du den regionala utvecklingsstrategin 2030 på din skärm eller i regionfullmäktige 2019 beslut om Norrbottens regionala utvecklingsstrategi. 2030. RUS - Regional Utvecklingsstrategi Norrbotten 2030, är styrande för regionens prioriteringar och strategiska satsningar. Strategin ska bygga på länets utmaningar,  utvecklingsstrategi – vad kan vi lära av det som redan gjorts? Hur kan vi bli bättre Luleå, Pajala, Piteå, Överkalix och Norrbottens kommuner.

Den planerade konferensen Utveckla Norrbotten skjuts på framtiden. Corona-pandemin kräver alltjämt att Region Norrbotten lägger kraft, tid och fokus på hjälp och stöd till näringslivet och kulturen. Regional utveckling och framtid.

Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. Strategin fastställs av regionfullmäktige i början av 2019. Regionen sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna i projektets arbetsgrupp, som arbetat fram förslaget till strategi.

Som regionalt utvecklingsansvarig ansvarar Region Norrbotten för att ta fram en regional utvecklingsstrategi. Det är det viktigaste och mest övergripande styrdokumentet för länets utveckling och tillväxt. Strategin fastställs av regionfullmäktige och tas fram i samarbete mellan Region Norrbotten Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 laddas ned här.

Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Det är visionen för den nya regionala utvecklingsstrategin 2030, som Region Norrbotten 

Utvecklingsarbetet utförs i vardagen av de skånska utvecklingsaktörerna.

Norrbottens Kommuner är som samordningsansvarig för kommunerna en aktiv part i det regionala strategiarbetet. Region Norrbotten ansvarar för att samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i länet. Regional utvecklingsstrategi 2030. Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Smart specialiseringsstrategi Norrbotten. Hem - Region Norrbotten Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 Tema: Innovationer och entreprenörskap 28 februari 2018, Folkets hus, Övertorneå Program 09.30 - 10.00 Fika 10.00 - Inledning Den nya regionala utvecklingsstrategin Föreläsare: Kenneth Sjaunja, Region Norrbotten Nulägesanalys Regionala utvecklingsstrategin Din projektidé ska stärka lokal och regional konkurrenskraft samt bidra till en hållbar utveckling i alla delar av länet.Du söker finansiering för projekt som ligger i linje med målsättningarna i Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Smart specialiseringsstrategi i Norrbotten.; Kontakta oss alltid för att diskutera din projektidé och projektbudget inför ansökan. Titel: Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 Version: Remiss 2018-05-31 Ansvarig: Anna Lindberg, Region Norrbotten, Avdelningen för regional utveckling.
Wernickes encefalopati mri

Norrbotten regional utvecklingsstrategi

De tre publikationerna är Regional utvecklingsstrategi i Norrbotten 2030, i kategorin rapporter, 100 sanna fakta om Norrbotten (#norrbotten#nofakenews) i  Den regionala utvecklingsstrategin påverkar utvecklingsmedlen i Norrbotten. Digitaliseringen går i Regional utvecklingsstrategi 2030, Region Norrbotten.

Diarienr 18KS434. Beslut. Kommunstyrelsen antar Yttrande över Regional  9 jun 2020 Framtagande av en regional utvecklingsstrategi är ett statligt uppdrag som lantbruksuniversitet samt Luleå tekniska universitet som har  Luleå tekniska universitet genomför en metodverkstad om det digitala verktyget Richer arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi i Norrbotten.
Grans for offentlig upphandling

Norrbotten regional utvecklingsstrategi fortal rekvisit
fraktkostnad posten
klovern pref utdelning 2021
läkemedelstekniker utbildning
acetabulumfraktur einteilung

the region of Norrbotten is investing in Swedish Lapland in tourism in order to Län Norrbotten (2017), Regional Utvecklingsstrategi för Hållbar Framtid i 

Hur kan vi bli bättre Luleå, Pajala, Piteå, Överkalix och Norrbottens kommuner. Process för Regional Utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 Kenneth Sjaunja Processledare Dialogmöten till Innehåll Vad är en regional utvecklingsstrategi  Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten. 2030. Den har upprättats utifrån analyser av  Etikett: Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030.


Natlakare gratis
shoe stores malmo

1 okt 2018 Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. Diarienr 18KS434. Beslut. Kommunstyrelsen antar Yttrande över Regional 

2030. Den har upprättats utifrån analyser av  Etikett: Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. METavisi är ett magasin som bevakar tornedalingars språkliga , kulturella och samhälleliga intressen. Kortversion. Regional utvecklingsstrategi för. hållbar framtid i Norrbotten 2020.

Regional utvecklingsplanering är ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar och hur dessa bör utvecklas. I förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete tydliggörs ansvaret för aktörer med regionalt utvecklingsansvar och statliga myndigheter i det regionala tillväxtarbetet.

Vårt uppdrag. Sammanhållningspolitik inom EU; Smart specialisering; Regional utvecklingsstrategi 2030; Nyhetsbrevet Utveckla Norrbotten; Näringsliv; Samverkan och mötesplatser; Företagsstöd och projektstöd; Människa och samhälle; En del av Sverige och omvärlden; Kompetens och arbetsmarknad Länets gemensamma strategi för ensamkommande barn, asylsökande och nyanlända barn och vuxna oavsett kön, könsöverskridanade identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Regional utvecklingsstrategi 2030; Nyhetsbrevet Regionala Nyheter; Krönika i Regionala Nyheter; Näringsliv; Samverkan och mötesplatser; Företagsstöd och projektstöd; Människa och samhälle; En del av Sverige och omvärlden; Kompetens och arbetsmarknad; Samhällsplanering och infrastruktur; Norrbotten för alla - mer än en julkalender Titel Genusanalys inför Norrbottens regionala utvecklingsstrategi Författare: Malin Lindberg, professor i genus och teknik, Luleå tekniska universitet Kontaktperson: Kenneth Sjaunja Region Norrbotten 971 89 Luleå Telefon: 070-532 04 51 regionnorrbotten@norrbotten.se www.norrbotten.se Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 Strategin pekar ut riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Regionala utvecklingsförvaltningen 2018-09-03 Maria Berglund Tfn: 063-14 65 82 (ank 20582) E-post: maria.berglund@regionjh.se RUN/317/2018 Remiss: Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 Ärendebeskrivning Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss, Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030. regionala utvecklingsstrategin är en process för gemensamma strategiska vägval, samver-kan, och samsyn mellan olika aktörer, men ock-så för att utveckla metoder för att arbeta med regional utveckling. Under framtagandet och i den fortsatta processen med RUS utvecklas en modell för att stärka det regionala tillväxtarbe- This is "Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030" by Region Norrbotten on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. Remiss: Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 (RUN/317/2018) Sammanfattning Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss, Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030.

area (6 514 km2) of all regions in Sweden, while for example the Norrbotten region has. Gällivare kommuns näringslivsstrategi följer den Regional Utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten (RUS) och övriga nationella och regionala strategier  Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Det är visionen för den nya regionala utvecklingsstrategin 2030, som Region Norrbotten   utveckla den regionala filmbranschen samt filmen som kulturform i Norrbotten.