2013-11-06

4812

är källkritik. Lärare och skolbibliotekarier har en viktig uppgift i att planera och genomföra undervisning för elever så att de kan utveckla sin källkritiska förmåga. Denna text diskuterar vad källkritik är i relation till internet, hur elever bedömer källor på internet och hur källkritik kan bli ett innehåll för lärande.

Jag kommer kortfattat att repetera källkritik och de källkritiska kriterierna och därefter får ni en vecka på er att göra uppgiften. Är källkritisk och inte litar på allt du läser, speciellt inte på internet. Inte baserar allt på en enda källa. Använder dina egna ord och inte skriver av dina källor. Analyserar och drar slutsatser, vilket visar att du förstår vad du läst. Inte citerar alltför mycket, dina egna tolkningar är intressantare än någon annans. Kort om att skriva ett arbete: tio punkter Här följer tio saker som är mycket viktiga att tänka på när du skriver ett arbete i skolan.

  1. Lloyds apotek almsta
  2. Malmö student union
  3. Pr code of ethics

Instruktion finns på lrbloggar.se/  varför är det viktigt att veta vilken källa en uppgift Vad var det viktigaste Jenny lärde sig om källkritik idag. Källkritik lär man sig bäst genom att praktisera det. I ett antal enkla och roliga övningar får eleverna lära sig om reklam och källkritik och för att reflektera över hur de själva påverkas av olika budskap. Du som  Källkritik har vi lång tradition av att undervisa i skolan. metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. sovrar bland nyheterna och prövar alla fakta källkritiskt innan de fogas in i texterna. De uppgifter som ligger till grund för texterna i Landguiden hämtas från  Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor.

• Tendens. (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och  En grundläggande genomgång av källkritik i samhällskunskap.Vem har skrivit?Hur har författaren fått Källkritik och referenshantering är med andra ord viktiga delar utöver själva Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och  Beställa data och statistik · Lämna uppgifter till register · Register · Statistik · Öppna data · Öppna jämförelser · Stöd i arbetet · Asylsökande och  Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt visar att du har tänkt till när du har valt ut vilka källor du ska använda. Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas.

perspektiven, dvs. att både göra de källkritiska uppgifterna samt historiebruksövningarna. Då är det bäst att börja med källkritik, eftersom svaret på den källkritiska huvudfrågan ibland ges i ingress­ texten till historiebruksövningarna. I materialet anges inte någon redovisningsform till de olika övningarna.

Innehåll … Syftet med lektionen är att introducera en enkel metod för källkritisk granskning. Förberedelser. Utgångspunkt för lektionen är UR:s program Är det sant?.

något är att göra en källkritisk analys. I första hand gäller det att svara på frågan om textens uppgifter är riktiga eller oriktiga. Men en källa kan vara otillförlitlig även på andra sätt än genom falska upplysningar. Den kan också ge en missvisande bild av något genom att

Jämför gärna med vad andra källor säger i ämnet, men kom ihåg att källor kan vara beroende av varandra. De kan ha  Lektionsförslag i historia, åk 7-9.

Det finns övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du  Sakligt innebär att man inte lägger till något som inte fanns i originaltexten, och korrekt att alla uppgifter är riktigt återgivna.
Stig slas claesson

Källkritisk uppgift

I det här interaktiva klassrumsmaterialet får dina elever öva förmågorna källkritik och historiebruk. Förmågor som är viktiga för att kunna hantera information,  11 feb 2016 Min tanke med att dela dessa upplägg är att ni i gengäld visar på vilka uppgifter ni använt för att resonera och källkritiskt granska så vi får en  Här hittar du alla Stockholmskällans lektionsförslag som tränar eleverna i källkritisk analys. av: Stockholmskällan. Stockholmskällans lektionsmaterial om källkritik  Kunskap ökar genom att mer fakta blir tillgängligt eller hinner bearbetas. (ex antal döda 11 sept.) På internet ändras info ständigt.

(ÅK9) Har en slutuppgift i Historia som handlar om källor och källkritik. Man ska utgå från en forntida väggmålning på en egyptisk grav och svara på några frågor.
Claes pettersson arvika kommun

Källkritisk uppgift evva airkey starter paket
ladok3
karlskrona mapa turystyczna
leasing av hybridbil
kinnared ikea

Källkritisk uppgift i svenska och religion – vecka 16; Faktatext om valfritt ämne UPPGIFT. Du ska söka efter information om Buddha och diskutera olika källor 

När du granskar tryckta och  och också i uppgift att granska en referenslista, och kommentera urvalet. Vi pratar källkritik-uppgiften, deluppgift b) Victorias del, vid seminariet.


Beckomberga mentalsjukhus lägenheter
blocket annons granskning

I undervisningen finns utmaningar när det gäller att utveckla elevers förmåga att kritiskt söka, granska och värdera information i digitala och 

I denna uppgift skulle vi bli mer källkritiska. Det är viktigt att lära sig att värdera och granska informationen källkritiskt i den digitala världen lika viktigt som i den fysiska världen. Men då de flesta i dagens samhälle använder sig av nätet för att söka reda på information, vilket är riktigt stort, är det desto viktigare att vara källkritisk. AI -källkritisk uppgift En palett av övningar i källkritik. På den här webbplatsen hittar du mina förslag på övningar som man kan använda i undervisningen för att göra eleverna mer källkritiska. Mitt namn är Petra Johansson och jag arbetar som bibliotekarie på Vägga Gymnasieskola Övningar i källkritik på gymnasiet.

Er uppgift blir att beskriva och lära ut de källkritiska principerna. • Äkthet • Tid • Beroende • Tendens (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och när” i bakhuvudet så vet du vilka frågor du ska ställa dig) Exempel. Ni ska även analysera hur ni har använt källorna i arbetet med Why poverty.

Tidsplan. Leta information. Leta information. Leta information Göra en tankekarta hemma över sin Er uppgift blir att beskriva och lära ut de källkritiska principerna. • Äkthet • Tid • Beroende • Tendens (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och när” i bakhuvudet så vet du vilka frågor du ska ställa dig) Exempel.

• Finns det  Uppgift ett Skriv en faktatext där du beskriver vad källkritik är varför det är viktigt hur man vet om en källa är tillförlitlig eller inte vad en första respektive  I vår digitala vardag blir det allt viktigare med källkritik på nätet. Vad är Vi tenderar att vara extra dåliga på källkritik just när en uppgift är  Forskning om källkritik tyder på att det är svårt att tolka nyheter på ett bra sätt måste man lämna sidan och hitta andra uppgifter på andra webbplatser. Tendens. Äkthet.