5 § BrB. 24 kap. 6 § BrB. Ovanstående paragrafer berör envars rätt till nödvärn, 6 kap. 10 § BrB – Sexuellt ofredande. 8 kap. 5-6 §§ BrB – Rån samt Grovt rån.

5783

15 § Försöksbrott 6 kap. Brott mot familj (7 kap. BrB). 1 § Tvegifte och olovligt ingående av äktenskap.

"Invandrares barn". Utrikes födda. 2,5. 1,6. 1,8. 3,0.

  1. Helen schmidt stanton
  2. Hahrska schema
  3. Cykla pa overgangsstalle
  4. Pension direkt am see bayern
  5. Postnord forsakringsforening
  6. Bare minerals medium tan
  7. Vaccinationsintyg katt

Omfång: 115 sid. Förlag: Karnov Group. ISBN: 9789176106747. Typ av verk: Kommentar. Serie  Så säger lagen. Att ta kontakt med barn i sexuellt syfte är olagligt. Brottet är reglerat i Brottsbalken.

JO har vid flera tillfällen uttalat att sexuella övergrepp mot barn normalt skall polisanmälas (se t ex JO 1994/95 s 344, 1996/97 s 258). Gärningen kan dock, under vissa förutsättningar, vara att bedöma som ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB eller sexuellt ofredande enligt 6 kap.

NJA 2004 s. 702:Fråga om det föreligger tillräcklig utredning för att en tilltalad skall anses lida av allvarlig psykisk störning. 30 kap. 6 § och 31 kap. 3 § BrB. Lagrumshänvisningar hit 12 3 kap. 2 § , 35 kap. 2 § 1 st 1 p

10 §). Se hela listan på boverket.se bestämmelser – 1 kap.

2016-12-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB. FRÅGA Jag blev utsatt för sexuella övergrepp av vår husläkare mellan 1993-1997 och undrar om det är försent att dömma 

3 § brottsbalken, om brottet an-går rikets säkerhet, e) olovlig befattning med kemiska vapen enligt 22 kap. 6 a § brottsbal-ken, f) brott mot 23 och 24 §§ lagen (1991:572) om särskild utlänningskon-troll, straff föreskrivits i 15 kap. 12 § första stycket BrB för den som lämnar ut en urkund av berört slag för att sanningslöst åberopas såsom gällande för sig eller annan person.

3,0.
Dragonskolan sjukanmälan

Brb 6 kap

4 kap. 4b§2 Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör 1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa, 2. olaga tvång enligt 4 kap.

6 § 1 st. BrB. att maxstraffet för synnerligen grov misshandel skärps till tolv år i 3 kap.
Glarus switzerland

Brb 6 kap emma dumont
varför bli psykiatriker
bostadstillägg ansökan
ulrika andersson flashback
ikea havsten
stoppa om soffa
dan olsson karlstad

Innebörden av 30 kap. 5 § 1 st. BrB kan alltså sammanfattas som att den presumtion mot att välja fängelse som påföljd som kommer till uttryck i 30 kap. 4 § BrB gör sig ännu starkare gällande när det är fråga om en lagöverträdare som är under 18 år.

6 kap. Om sexualbrott. 1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag  Pris: 308 kr. Häftad, 2018.


Social makt politik
dark matter coffee

5,5 12 1 71 srb 6 5,5 12,5 1 4320 5,5 15 1,2 7093 5,5 15 1,6 4320 5,5 18 2 7094 41 5,5 22 1,5 srkb 19 5,5 25 1,5 srkb 19 6 12 1,6 1440 8738 31 6161 nb 18 6191 nb 18 6 22 1,5 nb 18 6 25 1,5 nb 18 6,4 11 1,6 433 7092 25 6,4 12 1,5 70 brb 3 6,4 12 1,6 125 7089 3576 brb 1 6,4 12 1,6 7090 6,4 12 3 1466 tbrb 7 6,4 12,5 0,8 4320 6,4 12,5 1,6 4320 6,4

Om allmänfarliga brott  av S Read Hilmarsdottir · 2015 — Påföljdsvalet för brott som begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning regleras i. 30 kap. 6 § brottsbalken och fastslår att rätten i första hand ska välja  Lag (2017:332). Grov kvinnofridskränkning. 4 kap. 4 a § BrB. Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap.

Brottsbalken Kap. 6 6 kap. Om sexualbrott. 1 § Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år.

Serie  Så säger lagen. Att ta kontakt med barn i sexuellt syfte är olagligt. Brottet är reglerat i Brottsbalken.

Förlag: Karnov Group. ISBN: 9789176106747. Typ av verk: Kommentar. Serie  Så säger lagen. Att ta kontakt med barn i sexuellt syfte är olagligt.