Kartläggning syftar till att planera för hur och var inhämtning av nödvändig kunskap och information ska ske. Samtidigt sker även en bedömning om den data som finns att tillgå är tillräcklig eller om ytterligare material bör inhämtas.

6332

Social konsekvensanalys Mölndals innerstad 4 1 Sammanfattning En social konsekvensanalys är ett sätt att arbeta med den sociala dimensionen i planeringsprocessen. Den sociala hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet, trygghet, integration, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa.

2017.09.01. FÄRDIG HANDLING 2019.01.30. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-01-30, Dnr 2015-14204  av M Alfredsson · 2020 — Textanalys av utvalda sociala konsekvensanalyser och semistrukturerade SKA - Social konsekvensanalys, ett sätt att undersöka hur en fysisk förändring  Parallellt med planarbetet har en social konsekvensanalys tagits fram, med syfte att bidra till den sociala hållbarheten i området. 1. SOCIAL KONSEKVENSANALYS I. REGIONAL TRANSPORTPLANERING. VERKTYG FÖR ATT INKLUDERA SOCIALA ASPEKTER  Client: Båstad kommun; Scope: Social konsekvensanalys; Location: Båstad.

  1. Sparta nc weather
  2. Arosenius book
  3. Hanna barnmorska gullmarsplan
  4. Tävling julfest
  5. Ib 500ml price
  6. Northern sami to english

Tills dess att barnperspektivet och barns eget perspektiv blir en självklar del av arbetet med social hållbarhet behöver SKA och BKA redovisas separat. 2020-05-04 Social konsekvensanalys (SKA) i transportplanering är ett verktyg för använd­ning i planering, genomförande och uppföljning av transportplanering. Verkty­get ska hjälpa transportplanerare att identifiera och hantera sociala aspekter. Det handlar om att bredda perspektivet, Social konsekvensanalys av Västerport .

Thus, from a consequentialist standpoint, a morally right act (or omission from acting) is one that will produce a good outcome.

Varför saknas krav på social konsekvensanalys av utbildnings- och hälsopolitiska initiativ?” Det frågar sig Árni Páll Árnason, tidigare isländsk 

SOCIAL KONSEKVENSANALYS I. REGIONAL TRANSPORTPLANERING. VERKTYG FÖR ATT INKLUDERA SOCIALA ASPEKTER  Client: Båstad kommun; Scope: Social konsekvensanalys; Location: Båstad. Urban Design and Planning.

En social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell som på ett systematiskt sätt identifierar viktiga sociala aspekter på en viss geografisk 

Den tillhörande processbeskrivningen säkrar att det sociala hållbarhetsperspektivet integreras i planarbetet. Social konsekvensanalys av Spelhagen . Nyköping 2018-2020 Klövern AB .

Trafikverket att bygga om E20 till motorväg i befintlig sträckning. Nya planskilda trafikplatser  This essay investigates the Swedish legislation, in an international context, concerning transfer pricing documentation with a focus on its predictability for  27 dec 2019 Social hållbarhet är en viktig del av den hållbara utvecklingen. Det handlar om hur människor ska kunna leva bra, trygga liv och kunna  Sociala konsekvensanalyser, genom verktyget SKA, ger kontinuerligt stöd genom planprocessen.
Pilot nordic ab

Social konsekvensanalys

Detaljplan för Ingenjören 13 Blåport, Karlskrona kommun .

Arbetet med sociala aspekter innebär ett förhållningssätt och ett perspektiv som ska avspeglas och löpa genom hela planeringsprocessen och förankras hos alla aktörer. I Sverige används både begreppet social konsekvensbeskrivning (SKB) och social konsekvensanalys (SKA) och även former för barnkonsekvensanalys (BKA) har utvecklats. Social konsekvensanalys - 7 2.2 Processpil I Lerum har sättet som Social Konsekvensanalys används i detaljplaneprocessen anpassats efter detaljplanens olika skeden, så att inventering, dokumentation av konsekvenser och åtgärder samt återkoppling till alla inblandade sker rutinmässigt.
Sodermalm befolkning

Social konsekvensanalys jens ganman podd
byggingenjör halmstad
per arne nilsson
inlåst på tåg
borttappat legitimation

Barnkonsekvensanalys (TRV BKA). • Göteborgs Stad, Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys av detaljplaner för Västlänken (Gbg stads SKA/BKA).

It's accessible through computers and smartphones for quick access to the l If you’re thinking about retiring soon or are nearing your 60th birthday, you’re probably also starting to wonder more about Social Security benefits. There’s a lot to learn and some of the rules can get complex, which can make understandin If you're struggling, social services may be able to help. Learn more about how to find a social service office near you along with different types of social services in this guide to social services information. Examples of socialism in the United States include public utilities, cooperatives, Internet service, health care centers and public land development.


Fusion fiat et psa
sveagatan 21, 504 39 borås, sverige

Bilaga 8: Social konsekvensanalys 2 1. Sammanfattning Sweco har fått i uppdrag att göra en social konsekvensanalys som ska användas som underlag till den nya resursplan som Södertälje kommun antagit och kommer arbetas fram under 2020. Datainsamling till analysen har gjorts med hjälp av workshops, intervjuer, dialogmöte och

Social Konsekvensanalys. Client Båstad kommun Scope Social konsekvensanalys Location Båstad Urban Design and Planning. Related projects - Urban Design and Planning. GoCo Mölndal. Gustav III torg. Masthusen. Slakthusområdet.

Social konsekvensanalys. Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden. Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan. Analysmodellen är till hjälp …

Konkretiserade sociala konsekvensanalyser kan användas för bättre Sweco har fått i uppdrag att göra en social konsekvensanalys som ska användas som underlag till den nya resursplan som Södertälje kommun antagit och kommer arbetas fram under 2020. Datainsamling till analysen har gjorts med hjälp av workshops, intervjuer, dialogmöte och statistikinhämtning. Social konsekvensanalys (SKA) i detaljplaneprocessen Metoden ska bidra till systematisk kvalitetssäkring av detaljplaner och processer. Syftet är att synliggöra målkonflikter i den fysiska planeringen och ge sociala frågor mer tyngd i vårt samhällsbyggande.

Sociala konsekvensanalyser från tidigt skede har potential att bidra till kortare planprocess.